pociąg osobowy

pociąg osobowy
pociąg osobowy {{/stl_13}}{{stl_7}}'pociąg pasażerski, który zatrzymuje się na wszystkich stacjach' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • osobowy — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący osoby : {{/stl 7}}{{stl 10}}Skład osobowy komisji. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} przeznaczony do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pociąg — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 7}} pojazd złożony z połączonych ze sobą wagonów i ciągnącej je lokomotywy, poruszający się po szynach : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pociąg osobowy, towarowy. Pociąg dalekobieżny, podmiejski,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • osobowy — osobowywi 1. «dotyczący osoby lub osób» Skład, stan osobowy. Dział osobowy. ∆ Osobowy fundusz płac «suma środków finansowych przeznaczonych dla pracowników etatowych za prace wykonywane w ramach zajmowanych stanowisk» ∆ jęz. Nazwy osobowe «nazwy… …   Słownik języka polskiego

  • pociąg — m III, D. u, N. pociąggiem; lm M. i 1. «zespół połączonych ze sobą wagonów i lokomotywy albo wagonu silnikowego, odbywający jazdę po wytyczonej trasie, po szynach, lub przygotowany do drogi» Pociąg elektryczny, motorowy, parowy. Pociąg osobowy,… …   Słownik języka polskiego

  • PKP Intercity — Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Unternehmensform JSC Gründung 1. Januar 2001 …   Deutsch Wikipedia

  • Polnische Staatsbahn — Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Unternehmensform JSC Gründung 1. Januar 2001 …   Deutsch Wikipedia

  • Polnische Staatsbahnen AG — Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Unternehmensform JSC Gründung 1. Januar 2001 …   Deutsch Wikipedia

  • Polnische Staatseisenbahn — Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Unternehmensform JSC Gründung 1. Januar 2001 …   Deutsch Wikipedia

  • Polnische Staatseisenbahnen — Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Unternehmensform JSC Gründung 1. Januar 2001 …   Deutsch Wikipedia

  • Polnischen Staatsbahnen — Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Unternehmensform JSC Gründung 1. Januar 2001 …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”